Kompleta gramatiko kaj Vortfarado de Esperanto

 20,00

Aŭtoro: Paul Fruictier.  Reviziita de S.J. Grenkamp-Kornfeld

Eldonejo: Esperantista Voĉo, Jaslo, 1931 (?).

1 en stokejo

Priskribo

 Represo de la bona materialo de Fruictier, sed kiun S. Grenkamp-Kornfeld komplete adaptis al la nuna periodo. La Gramatiko de Fruictier efektive estis kunmetata antaŭ kvaronjarcento, en la tempo kiam ne ekzistis kompletaj gramatikoj. Tiam nur temis pri Esperanta Sintakso. Dek jarojn poste D-ro Fruictier eldonis la duan parton « La Esperanta Vortfarado ». S. Grenkamp-Kornfeld konservis al ambaŭ verkoj ilian originalan planon, sed aldonis kaj kompletigis laŭbezone. Li aldonis novajn ĉapitrojn nome pri Fonetiko, interpunkcio kaj versfarado. La aŭtoro ankaŭ priparolis novajn afiksojn. Granda merito estas, — ĉar tio estas vere merito en epoko kiam multaj emas iĝi malgrandaj generaloj en la lingva evolua demando —, ke la revizianto nur konstatis, neniam proponis. Li tiamaniere restis fidela al la observa metodo, kiu regas la lingvan sciencon. La libro, kiu enhavas preskaŭ ducent paĝojn grandformatajn kun kompakta teksto, estas kompreneble tro klariga por komencantoj, sed ĝi estas la vera verko, kiun bezonas ĉiuj Esperantistoj, kiuj deziras korekte skribi kaj paroli nian lingvon, kaj kiuj je iu momento estas devigataj retrovi ie skribitan, la solvon al kelkaj dubaj lingvaj demandoj. Vorto de gratulo meritas ankaŭ la bela prezentado de la libro, kiu eliris la presejojn de « Belga Esperanto-Instituto ». ” — Belga esperantisto n189 (okt 1931)

Aldonaj informoj

Pezo 355 g
Dimensioj 14,5 × 21 cm