Bonvenon ĉe Ek-vi-libro!

Saluton, vizitanto. Mi estas Katalin Kovats, longtempa esperantisto kaj kolektanto de libroj. Ni posedas preskaŭ dumil Esperanto-librojn, sed el pluraj estas duoblaĵoj aŭ eĉ pluraj ekzempleroj, por kiuj ne plu estas loko en la loĝejo.

Per tiu ĉi retbutiko mi nun ŝatus vendi ilin al libroŝatantoj.

En la retejo nun estas ĉ. 300 titoloj kaj venos ankoraŭ ĉ. 400 aliaj ekde mezo de aŭgusto. Do, valoras tempo al tempo reveni kaj ĉirkaŭrigardi. 

Ĉe la libroj mi informas pri bazaj bibliografiaj indikoj, pri stato de la libro, kaj ankaŭ pri pezo. Plurfoje mi aldonas ankaŭ foton ne nur pri la titolpaĝo. Ne atendu recenzojn, privatajn komentojn, ĉar por tio mankas nun tempo. 

El la plimulto de la libroj mi proponas nur unusolan ekzempleron, sekve ne valoras atendi pri la aĉetado. Sed por ŝpari la sendokostojn, mi proponas al vi stokadon de la libroj, ĝis kolektiĝas 2 aŭ 5 kilograma pakaĵo aŭ montriĝas eblo je persona transdono. 

Mi deziras al vi bonan promenadon inter la libroj, Katalin

ATENTU, ke sendadon mi povos fari nur en junio kaj ekde septembro.  Somere ni ne estos hejme.